Provozní pokyny

Provozní pokyny – Solná jeskyně Nymburk

 1. každá terapie začíná vždy v celou hodinu a trvá 45 minut
 2. je nutné se dostavit 10 – 15 minut před zahájením terapie
 3. vstup dětí do 10 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby
 4. do jeskyně není povolen vstup s jídlem a pitím 
 5. je zakázán vstup v botách, vstup je povolen pouze v jednorázových igelitových návlecích - k dispozici u obsluhy, nebo čistých bílých ponožkách 
 6. v jeskyni není dovoleno dotýkat se solných stěn, stropu, krápníků, prvků vnitřního vybavení a vynášet krystalickou sůl
 7. je nutné dbát na opatrnost - po kontaktu rukou se solí si nesahat do očí
 8. po vstupu do jeskyně je doporučeno pohodlně se usadit do polohovacího lehátka, uvolnit se a oddat se působení relaxační hudby, světel a mikroklimatu naší jeskyně
 9. doporučuje se zhluboka dýchat do břicha, střídavě nosem i ústy
 10. konec terapie je odlišen výrazným osvětlením, vypnutím relaxační hudby a upozorněním obsluhy
 11. v případě náhlé nevolnosti opusťte jeskyni a uvědomte obsluhu
 12. lidem trpícím klaustrofobií, zvýšenou funkcí štítné žlázy, onkologickými problémy doporučujeme návštěvu Solno-Jodové jeskyně konzultovat s lékařem
 13. vstup je zakázán osobám s tuberkulózou, s infekčním onemocněním a všemi akutními problémy spojenými s teplotou
 14. prostory jeskyně jsou monitorovány kamerovým systémem
 15. do solné jeskyně není povolen vstup osobám podnapilým nebo osobám pod vlivem jiných omamných látek
 16. před vstupem do solné jeskyně nepožívejte parfémy a intenzivní tělesné deodoranty  

 

 

Published on  September 18th, 2020